Úhrada poplatků za odpady

21. dubna 2017, 12:27 | Termín: do 30.4. 2017

Připomínáme občanům, že do 30.4. 2017 je splatný poplatek za odpady.

K 21.4.2017 obec eviduje více než 60 RD, které nemají úhradu provedenu.

Žádáme o včasnou úhradu.

Odpadové nádoby, které nebudou při svozu od 3.5.2017 označeny žlutou nálepkou, nebudou vyvezeny!

Platbu lze provést i převodem na účet obce (23628781/0100). Výše poplatku je stále nezměněna a činí 500,- Kč/osobu, nebo za objekt k rekreaci.

Následně je ale zapotřebí vyzvednout si nálepku.

 

Děkujeme.