Tříkrálová sbírka 2019 v Pržně

12. ledna 2019, 19:15

Dne 5. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním roce koledovalo 5 skupinek, které Vám popřály štěstí a zdraví v roce 2019 a poprosily o příspěvek do sbírky. Letošní sbírka byla díky Vašim darům opět úspěšná, celkový výtěžek činí 31.366,- Kč.

 

Poděkování také patří vedoucím skupinek (Radce Gistingerové, Anežce Herotové, Miroslavu Herotovi, Jiřímu Matýskovi, Karle Moravcové) a králům (Janě Gistingerové, Anetě Havlíkové, Noemi, Ráchel a Elišce Herotovým, Nikole Pavelcové, Kateřině Zemanové, Daniele Poledníkové, Adamovi, Tondovi, Vojtovi a Terezce Matýskovým, Janě a Kláře Moravcovým) za jejich pomoc a obětavost při této sbírce.

 

Výtěžek poputuje na schválené záměry, které jsou uvedeny stránkách Charity Frýdek-Místek:

https://charitafm.cz/trikralova-sbirka/vyuziti-sbirky/