Svozy odpadů v prosinci

30. listopadu 2012, 09:49

Komunální odpad

ve středu  12. a 26.12. 2012

Separáty

Sklo - vždy v pátek dle vytíženosti

Papír - vždy ve čtvrtek dle vytíženosti

Plasty - vždy ve středu dle vytíženosti

 

Společný úspěch v třídění odpadů

V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které obce a města Moravskoslezského kraje, zapojené do systému EKO-KOM, soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu (celkem jich je 299). Soutěž konkrétně hodnotí množství vytříděného odpadu přepočteného na jednoho obyvatele města nebo obce. V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, to především              v tříděném sběru využitelných složek. Hodnotí se také systém hospodaření s odpady pro občany. Porovnání obcí se provádí především na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování.

Pržno je do systému EKO-KOM zapojeno po řadu let. V těch posledních  se obci dařilo působení v systému stále vylepšovat.. Kvalita a efektivita sběru separátů rostla,  a to zejména díky rozšiřování počtu sběrných míst a také zvyšováním počtu zvonů. Jejich náhrada za kontejnery v loňském roce, byla rovněž dobrým nástrojem zvyšujícím efektivitu celého systému. A pokud k tomu přidáme „třídící snahy občanů" a dobrou spolupráci se společností AVE CZ s.r.o. ve Frýdlantu n.Ostravicí, tak je našlápnuto k úspěchu. Dnes nevyvážíme poloprázdné kontejnery jen proto,že je sudá středa nebo lichý čtvrtek, ale každý týden pouze ty, které jsou skutečně zaplněny alespoň ze 70 %.

No, a celé toto snažení a přístup vás občanů k této každodenní problematice, vyústilo v posledním   hodnoceném období (7/2011 - 6/2012) k tomu, že se Pržno  umístilo na krásném 3. místě mezi obcemi do 4 tisíc  obyvatel v rámci Moravskoslezského kraje. Hurá!!

A jaký že byl vývoj v řeči čísel?

Zatímco v roce 2007 připadalo na jednoho občana Pržna přibližně 21,5 kg vytříděných odpadů, tak v posledním hodnoceném období to bylo 59,2 kg/osobu. To znamená , že ve srovnání s rokem 2007 skončilo na skládkách v daném období  o 32 tun odpadů méně                a navíc byly využity k dalšímu zpracování. Započítáme-li všechny výdaje a příjmy spojené s tříděním, zjistíme, že se odhozením odpadu do správné nádoby,  podařilo obci - občanům, za rok ušetřit - vytřídit,  více než  80 tis. korun. Připočteme-li k tomu odměnu 20 tis. korun od Moravskoslezského kraje, máme zde kulatou „stovku".

 

Vytříděné úspory vedly zastupitelstvo k tomu, že nebudou v roce 2013 zvýšeny poplatky za odpady a zůstanou tak na úrovni letošního roku.

Udržet dosažený úspěch, s ním spojené umístění a šetření dalších desítek tisíců korun, nebude jednoduché. Již nyní je v meziročním srovnání vidět, že došlo  k 18 % propadu v celkovém množství vytříděných odpadů. Snad je to jen ojedinělý výpadek, který se podaří vynahradit. Nápomocny vám k tomu jistě budou i třídící tašky, které jsou rovněž cenou za 3. místo v soutěži.  Obdrží je každá domácnost a distribuovány budou bezprostředně po dodání na obecní úřad.