Svozy odpadů v prosinci

2011

15. prosince 2010, 12:34

Sklo -   v pátek  3. a v pondělí 27.12.  2010

Plasty - ve čtvrtek   2., 16. a 30.12. 2010

Papír - ve středu 8. a  29.12.  2010

Komunální odpad - ve středu 1.,  15. a 29.12. 2010

 

Žádáme občany, aby separovaný odpad vkládali do nádob k tomu určených a neodkládali jej  v okolí kontejnerů!!!