Svozy odpadů v lednu

2. ledna 2013, 12:17

Komunální odpad

ve středu 9. a 23.1. 2013

Separáty

Sklo - vždy v pátek dle vytíženosti

Papír - vždy ve čtvrtek dle vytíženosti

Plasty - vždy ve středu dle vytíženosti

 

Třídící tašky

Sdělujeme občanům, že si mohou na OÚ Pržno vyzvedávat třídící tašky na separovaný odpad. Na každou domácnost připadá jedna třídílná taška (papír, sklo,plast)