Svoz odpadů v dubnu

4. dubna 2017, 12:24 | Termíny svozu komunálních a tříděných odpadů.

•Sklo – v pátek dle vytíženosti

•Plasty -  ve středu dle vytíženosti

•Papír - ve čtvrtek dle vytíženosti
•Komunální odpad - ve středu 5. a 19.4. 2017

 

Sdělujeme občanům, že mohou k likvidaci zeleného odpadu ze zahrad využít rozmístěné kontejnery v obci, případně služeb sběrného dvora ve společnosti AVE CZ.

Na je potřeba vyzvednout si žádanku.

K dispozici jsou stále kompostovatelné sáčky na biodpad.