Svoz odpadů v červnu

2. června 2011, 10:29 | Separovaný a komunální

 

Sklo -   v pátek  17.6.  2011

Papír - ve středu 22.6. 2011

      navíc v pátek 10.6. 2011 lokalita u Thermy, za obchodem Hruška, za kravínem

Plasty - každý čtvrtek v měsíci

 

Komunální odpad - ve středu 1., 15. a  29.6. 2011

 

V měsíci červnu dojde k výměně nádob na separovaný odpad (papír, plast). Nové kontejnery o  objemu 1100 l nahradí  ty původní se spodním výsypem. Důvodem je jednodušší manipulace  a lepší využitelnost techniky firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Firma  bude využívat stejné vozy, kterými je prováděn svoz komunálního odpadu.  Proto budou vozidla  vždy označena podle druhu svážené  komodity.  Na  sběr skla bude i nadále použito zelených nádob se spodním výsypem. Zde bude i nadále četnost výsypu 1 x za 4 týdny.