Svoz odpadů.

4. března 2014, 09:45

Separáty

Sklo - vždy v pátek dle vytíženosti

Papír - vždy ve čtvrtek dle vytíženosti

Plasty - vždy ve středu dle vytíženosti

 

Svoz komunálního odpadu

Každá sudá středa.

 

Úhrada místních  poplatků

Výše poplatků za komunální odpad činí i v tomto  roce  500,- /rok za fyzickou osobu, která v obci trvalý pobyt.

Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která v obci vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí rovněž 500,-Kč/objekt.

Úleva se poskytuje studujícím fyzickým osobám, které prokáží  ubytování v místě studia; uhradí poplatek v poloviční výši.

Připomínáme občanům, že odpadové nádoby/popelnice musí mít stanovený počet nálepek:

1 popelnice o objemu 110 - 120 l. (1 nálepka)

1 popelnice o objemu 240 l (2 nálepky)

 

Úhradu poplatků za odpady je nutno provést  do 30. dubna 2014. Jestliže celková výše platby za bytovou jednotku či RD přesáhne 1.200,-Kč, můžete platbu rozdělit na dvě části, přičemž splatnost druhé je 31.srpna příslušného kalendářního roku.

 

Nebudou -li poplatky uhrazeny v termínech a nebudou-li na nádobách odpovídající počty nálepek, nebudou od května 2014 těmto opozdilcům, neplatičům a osobám nerespektujícím daná pravidla, odpady vyváženy!

 

Kompostéry

Jaro se blíží a ti, kteří si ještě nevyzvedli kompostér mají ještě příležitost. Vyzvedněte si zdarma svůj kompostér.