Svoz jednotlivých druhů odpadů v roce 2019

12. dubna 2019, 12:04 | Kam s odpady a kdy je odvezeme?

SKO - směsný komunální odpad - popelnice jsou sváženy každou sudou středu.

SKO - směsný komunální odpad (měsíční svoz) účastníci třídícího programu jsou sváženi každou 1.sudou středu v měsíci: 1.5., 12.6., 10.7., 7.8., 4.9., 2.10.,13.11. a 11.12. 2019.                                O Vánocích budou svezeny nádoby všech poplatníků.

 

Sklo – 1 x za 3 týdny v pátek dle vytíženosti (nepatří zde zrcadla, keramika, porcelán, drátěné sklo a autoskla – vše SD)

Plasty -  vždy ve středu dle vytíženosti (nepatří zde obaly od chemikálií a barev, novodurové trubky a podlahové krytiny – vše SD)

Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti (nepatří zde dětské pleny, mastný, mokrý, uhlový a jinak znečištěný papír – vše SD)

KOV – vždy dle vytíženosti (nepatří zde obaly od barev, tlakové nádoby – laky na vlasy, šlehačka ve spreji, obaly od montážní pěny apod. – vše SD)

BRKO - Bio odpad – je svážen vždy v sudé pondělí a liché úterý. (nepatří zde kuchyňské zbytky, pařezy a velké kusy stromů a rostlin – vše SD)

Sběr tuků a jedlých olejů – nádoby jsou umístěny na sběrných místech za obchodem a u kravína. Odpad zde odkládejte v uzavřených PET lahvích.

Oděvy - nádoby jsou umístěny na sběrných místech za obchodem a u nádraží.

Elektro - nádoby jsou umístěny na sběrných místech za obchodem a u kravína.

Použitá léčiva – nádoba je umístěna ve vestibulu OC Pržno.

Baterie - nádoba je umístěna ve vestibulu OC Pržno a v ZŠ.

Sběrný dvůr (SD)  Po-Pá 8.00 – 18.00, So 8.00 – 14.00. Zde mohou občané odkládat odpad bezplatně 2 x za rok. Před vývozem odpadu je zapotřebí vyzvednout si na OU Pržno žádanku. Službu mohou využívat rovněž chataři a vlastníci objektů k bydlení v Pržně.