STUDNY - PROBLÉM?

22. února 2007, 07:25

Ø

Ø

Vážení spoluobčané, majitelé studní.

Zprávy z TV vyvolaly zmatek a zbytečný rozruch.

Pravidla jak postupovat v otázce legalizace studní,

ještě nejsou zcela jasná. Dle zpráv z MěÚ F.n.O

bude více informací k této problematice v polovině

měsíce března. Budeme Vás průběžně informovat.
                                     Pržno