Stanovení minimálního počtu členů OVK - volba prezidenta

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

01.11.2017

Vyvěšeno do:

28.01.2018

1. listopadu 2017, 13:29 | ev.č. písemnosti 66

Přílohy: