Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

14.03.2019

Vyvěšeno do:

24.04.2019

14. března 2019, 12:27 | ev.č. písemnosti 18/2019

Přílohy:

 

 

 

Další informace