Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.07.2018

Vyvěšeno do:

05.09.2018

24. července 2018, 13:17 | ev. č. písemnosti 43/2018

Přílohy:

 

 

 

Další informace