Správní poplatky

6. února 2020, 09:35

Ohlášení změny místa trvalého pobytu /od 15let/        

50,-Kč/osobu

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

100,- za každou navrhovanou osobu

Ověření každého podpisu (tzv. Legalizace) 30,- Kč
Ověření listiny (tzv. Vidimace) 30,- za každou stránku
Kopírování A4   1 strana 2,- Kč
Kopírování A4   oboustranně 4,-Kč
Kopírování A3 1 strana 3,- Kč
Kopírování A3 oboustranné 6,- Kč