Splatnost poplatku za odpady na r. 2018

17. května 2018, 13:27 | Do 30.4.2018

Opětovně připomínáme, že výše poplatku za odpady pro občany, kteří jsou v obci přihlášení k trvalému pobytu, zůstává i v tomto roce stále stejná, tedy ve výši 500,- Kč/os / rok.

Fyzická osoba, která ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt či rodinný dům, ve kterých není k pobytu hlášená žádná fyzická osoba, zaplatí poplatek ve výši 620,- Kč/stavbu/rok.

Úhrada byla splatná do 30.4.2018.

Nádoby, které nebudou označeny nálepkou pro rok 2018 do 29.5.2018, nebudou od 30.5.2018  vyvezeny!