Splatnost poplatků za odpady.

27. března 2017, 12:38 | Připomínáme občanům, že do konce dubna je potřeba uhradit poplatek za odpady. Rovněž oznamujeme, že jsou po obci rozmístěny kontejnery na zelený odpad ze zahrad.

Výše poplatku za odpady zůstává i v tomto roce stále stejná, tedy ve výši 500,- Kč/os / rok. Úhrada je splatná do 30.4.2017. Rovněž podotýkáme, aby občané nenechávali tuto povinnost na poslední chvíli. Nádoby, které nebudou označeny nálepkou pro rok 2017 do konce dubna, nebudou od 1. květnového svozu (3.5.2017) vyvezeny!

Již od března jsou po obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery na zelený odpad – BRKO. Jsou na obvyklých místech: za hasičskou zbrojnicí, za kravínem a v lokalitě Bojdová (400 m za starým úřadem, směrem ke komaxitu). Všichni občané mohou rovněž individuálně odvážet biologický odpad do sběrného dvora, ovšem se žádankou z OU Pržno. Stále jsou k dispozici kompostovatelné sáčky na kuchyňský bio odpad, který tak může končit v domácích kompostérech a ne v popelnicích. Tento způsob nakládání s bio odpadem je rovněž mnohem hygieničtější. Zájemci si mohou sáčky vyzvednout na OU. Jsou zdarma.