SmVaK oznamuje

19. března 2012, 12:07 | provádění odečů vodoměrů.

Věc: Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve Vaší obci

 

 Na základě smlouvy uzavřené mezi  společností Ovod, spol.s r.o. a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dodavatelem vody z vodovodu do Vaší obce, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že

 

v temínu od 5.4.2012 -  13.4.2012 

                                                                           

 

budou na Pržně prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky Ovod, spol. s r.o.

 

Pracovníci, kteří budou odečty provádět mají služební průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že změnu v provádění odečtů si můžete ověřit telefonicky na call centru SmVaK Ostrava a.s. - tel. č. 840 111 123.