Služby

22.10.2020

Uzavření knihovny

Ukázka týdne kalendáře zachycujícího cyklistický oddíl. 20.07.2020

Kalendář obce Pržno na rok 2021

Vážení,
připravujeme i pro rok 2021 "obecní" kalendář, který opět bude určen pro Vás - pro občany obce Pržno.
Tentokráte je tematicky zaměřen na aktivity - aktivní občany, sdružení, spolky, ale i na malé či velké podnikatele a firmy působící v obci.

 

897-nahled1.jpg 17.01.2020

Technicko - ekonomická studie

Nakládání se splaškovými vodami v obci Pržno

 

 

dotace_n-nahled1.png 11.06.2019

Novinky v odpadech

Nakládání s bioodpady v obci Pržno.
"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".


Obec pořídila nové HNĚDÉ kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO a štěpkovač.

 

foto-1389703452-nahled1.jpg 01.11.2018

Sběr potravinářských olejů a tuků v PET nádobách.

Nová služba od listopadu 2018.

img_3247-nahled1.jpg 02.08.2018

Popelnice na bioodpad už slouží.

Do hnědých nádob lze odkládat biologický odpad ze zahrad domácností.

 

Strana výpisu

1

 

Další informace