SK Pržno - Valná hromada

4. února 2013, 09:06 | Pozvánka

 

Výkonný výbor SK Pržno zve členy oddílů kopané, volejbalu, rekreačního sportu a tenisu na Valnou hromadu SKP, která se uskuteční v pátek 22.2. 2013 od 18.00 hodin v hostinci U Adamců.

Vážení členové sportovního klubu,

vzhledem k tomu, že toto zasedání je volební a rozhoduje o směřování,  činnosti a budoucnosti SKP na období 4 let, žádáme Vás o co nejširší účast.

Program:

  1. Zahájení , volba komisí, schválení programu
  2. Schválení jednacího řádu
  3. Zpráva předsedy o činnosti
  4. Zprávy oddílů
  5. Volby orgánů SKP

a)      volba předsedy a místopředsedy

b)      volba členů výkonného výboru

6.  Schválení rozpočtu na r. 2013

7.  Plán činnosti a rozvoje na období 2013+

8.  Různé

9.  Usnesení

10. Závěr

 

Program může být ještě do zasedání upraven a pozměněn.