Setkání seniorů s Mikulášskou nadílkou

4. prosince 2007, 09:18

V pondělí se opět sešli členové Klubu seniorů ke svému pravidelnému setkání.

Po krátké rekapitulaci činnosti v minulém období, došlo k diskuzi na téma, jaké aktivity a činnosti budou členové vyvíjet. Mezi nejbližší plánované akce bude patřit  jednak tradiční Vánoční výstava (15. -16. 12. 2007) a předvánoční procházka  Pržnem, spojená s návštěvou Vánočního setkání s občany, které se uskuteční v ústavu Náš svět. Sraz na tuto akci je naplánován na 19. prosince v 15:00 hodin u obecního úřadu. Na tomto setkání budou moci návštěvníci shlédnout vystoupení obyvatel Našeho světa a výstavku výrobků z terapeutických dílen. Rovněž bude připraveno malé pohoštění.

Po sestavení plánu na nejbližší období si senioři připravili občerstvení. Poté nadešel čas, kdy měl mezi členy klubu dorazit Mikuláš. Ten však z důvodu velké vytíženosti nestihl dorazit. Poté  co přidal omluvu směrem k seniorům, byl obdarováním členů Klubu pověřen starosta obce, který byl rovněž na toto setkání pozván. Starosta za  pomoci pana Jarka Šebesty jako čerta, obdaroval všechny podle zásluh. Někteří z obdarovaných i zazpívali a zazněla i recitace básně.

Poté starosta obce pořál všem pohodové Vánoce a hodně zdraví do nového roku. Poděkoval za pozvání a s přítomnými se rozloučil.

Senioři ještě v tomto společném kruhu setrvali a živě diskutovali nad dalšími možnými aktivitami v příštím roce. Určitě se bude na co těšit.