Setkání představitelů obce s občany

5. listopadu 2012, 13:38 | Soutěž o nejlepší bábovku.

Vedení obce zve své občany na tradiční neformální setkání členů zastupitelstva s občany. To letošní  se uskuteční v sobotu 17. listopadu 2012 od 15.00 hodin v hostinci  U Adamců. Obdobně jako v letech minulých, může být předmětem setkání  debata o probíhajících i připravovaných rozvojových záměrech obce  pro nadcházející období se zastupiteli nebo jen přátelské poklábosení se sousedy a známými  Na setkání nebude chybět hudba a zpěv. Drobné pohoštění účastníků je již samozřejmostí.

Součástí setkání bude i malá fotografická výstava, která bude otevřena již od 14.00 hodin.

 

Součástí akce bude také soutěž o nejlepší bábovku, a to o hodnotné ceny!

Zapojení do soutěže je jednoduché. Přineste svou „Bábovku" před zahájením výstavy a předejte organizátorce akce , paní Marii Vašutové. Stejně jako v loňském roce, mohou být hodnotiteli všichni účastníci setkání, kteří budou ochutnávat anonymní soutěžní vzorky do úplného snědení.

Přijďte si posedět, popovídat, zazpívat a zasoutěžit, nebo jen tak „vypnout!"

 

Vítáni jsou všichni občané, starousedlíci i Ti,kteří se teprve zabydlují.

 

 

A jak to dopadlo?

 

Každoroční setkání zastupitelů obce s občany Pržna proběhlo v místním  hostinci U Adamců v sobotu odpoledne, ve sváteční den 17. listopadu. Všechny přicházející občany nejprve přilákala výstavka, instalovaná v malém přilehlém sále. Byla na téma „škola“. Byla zde vystavena spousta fotografií ze školních let, některé sahaly 70 let zpátky a některé se dotýkaly současnosti. Mnozí přítomní se na fotkách poznali nebo poznali své bývalé učitele. Výstavku doplňovalo i několik historických školních předmětů a také několik školních kronik. Výstavku připravila kulturní komise a zhostila se tohoto úkolu moc dobře. Uprostřed sálu pak si mohli návštěvníci zakoupit předměty s vánoční tematikou, betlémky, anděly, vánoční perníčky a jiné drobnosti. Součástí akce byla i soutěž o nejlepší bábovku, a tak se na stole objevilo několik upečených kousků jak sladkých, tak s uzeninou.

Ve velkém sále setkání zahájil svým proslovem pan starosta, pak měla své vystoupení Pržňanka s několika písničkami ze svého repertoáru. Pro dobrou náladu byli pozvaní muzikanti, na housle exceloval pan Břetislav Skotnica a rovnocennou partnerkou mu byla harmonikářka paní Monika Gorecká.

V diskusi s občany se probíralo pokračování chodníků v obci, realizace přestavby mateřské školky a dotace na tuto akci, přišlo i na diskusi o ubírání zemědělské půdy ve prospěch výstavby nových domků. Téma aktuální, příjemná i ožehavá, ale pro všechny zajímavá. Slovo dostal i pan farář Karel Slíva. Účast občanů byla docela hojná a celá akce se vyznačovala příjemnou, přátelskou a neformální atmosférou. K dobré náladě přispělo i občerstvení ve formě klobásků a koláčů.

Došlo na odměňování tří nejlepších kusů bábovek, první místo získala manželka pana starosty paní Blokšová, druhé paní Zemanová a třetí paní Drapová. Bílé čepičky na jejich hlavách při předávání odměn (i na hlavě pana starosty v zastoupení manželky) vyvolaly v sále salvy smíchu.

Vcelku lze říci, že tato akce si získala v obci oblibu. Občané nemají zábrany říct, co si myslí a co od zastupitelů očekávají a setkání považují za příjemnou společenskou událost. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na realizaci setkání podíleli, no a těšit se, že příští rok ve stejnou dobu……..

JUDr. Zuzana Horáková, členka kulturní komise,  Pržno, 2012-11-21

 

 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany
 • Setkání představitelů obce s občany
  Setkání představitelů obce s občany