Separování odpadů

13. prosince 2011, 10:35 | Jde o společné peníze!!!

Obec Pržno opravdu upřímně děkujeme všem občanům, kteří poctivě separují odpady!!! 

Zároveň ale žádáme všechny Ty!!, kteří neznají či  nerespektují tyto standardní povinnosti slušných

a zodpovědných občanů, aby nevhazovali do kontejnerů na sklo, plasty a papír vše, co tam NEPATŘÍ!!!

(koberce, konzervy, drobné elektrospoootřebiče)

 

Obec následně platí zvýšené úhrady za likvidaci tohoto odpadu a připravuje se tak o finanční benefity spojené se separováním odpadů.

 

Občané obce mohou bezplatně využívat služeb sběrného dvora ve Frýdlantu n. O. !!!!

 

Správným separováním šetříme společné prostředky!!!!!!!!