Senioři zvou na "Vítání jara"

14. března 2007, 09:10 | Klub seniorů při Kulturní
a sportovní komisi Pržno,
zve své členy na

       „Vítání jara s utopením Morany “,         

           které se koná ve středu 21. března 2007.

 

         Sraz je ve 14.00 hodin u OÚ Pržno,

      a poté v dolní části  u kravína.

                            

                                         Výbor klubu