SDH Pržno pořádá nábor

4. ledna 2016, 14:03 | mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Pržně zakládá od ledna 2016 oddíl mladých hasičů pro děti do 15 let.

 

Schůzky budou probíhat každý pátek od 8. ledna v 16 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.

 

Plánujeme výcvik požárního útoku, soutěže, výlety i zábavu.

 

Bližší informace u vedoucích mladých hasičů: Kateřina Fišerová, Eva Jurkovská, Monika Adamcová, tel.: 776 489 254.