SDH Pržno pořádá nábor

23. listopadu 2015, 09:11 | do oddílu Mladých hasičů Pržno.

Sbor dobrovolných hasičů v Pržně zakládá od ledna 2016 oddíl mladých hasičů pro děti do 15 let. Schůzky budou probíhat každý pátek od 8.ledna v 16.hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Plánujeme výcvik požárního útoku,soutěže,výlety,zábavu. Bližší informace u vedoucích mladých hasičů: p.Kateřina Fišerová ,p.Eva Jurkovská, p.Monika Adamcová tel.:776489254