Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko -Beskydy

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.06.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Ev.č. písemnosti: 34/2017

Schváleno na zasedání dne 13.6.2017.

Přílohy: