Schválený závěrečný účet Zájmového sdružení Frýdlantsko -Beskydy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.06.2017

Svěšeno:

15.06.2018

Ev.č. písemnosti: 34/2017

Schváleno na zasedání dne 13.6.2017.

Přílohy: