Schválený závěrečný účet obce Pržno za r. 2016

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

26.07.2017

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

26. července 2017, 14:33 | Ev. č. písemnosti: 39/2017

Schváleno ZO Pržno dne 28.6.2017.

Přílohy: