Schválený závěrečný účet obce Pržno za r. 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.07.2017

Svěšeno:

19.06.2018

26. července 2017, 14:33 | Ev. č. písemnosti: 39/2017

Schváleno ZO Pržno dne 28.6.2017.

Přílohy: