Sběrný dvůr po povodni

20. května 2010, 08:13

Občané postižení zaplavením sklepů při povodni, mohou po vyzvednutí žádanky odevzdat

bezplatně odpad do SD nad rámec stanoveného limitu.                                

Petr Blokša, starosta