Sběrný dvůr

31. března 2010, 13:38 | Jak postupovat?

Od roku 2010 dochází k těmto změnám:

 1. Občané si vždy před návštěvou SD vyzvednou na OU žádanku, do které vypíše druh odpadu a objem ( os. automobil, přívěsný vozík, apod.). Vydávání žádanek se bude provádět pouze v úředních dnech!!! Žádanka musí být potvrzenou Pržno.
 2. Zaměstnanci SD převezmou pouze odpad zapsaný v žádance potvrzené pracovníkem Pržno.
 3. Každé č.p. či bytová jednotka v Pržně (ne jednotlivé osoby) k dispozici dva vývozy zdarma (os. automobil + přívěsný vozík 1 x 2 m) .
 4. Uložení VOO nad povolené množství bude zpoplatněno takto:
  1. pneumatika os. automobil                                      35,-Kč
  2. pneumatika velká nákl. automobil                          65,- Kč
  3. velkoobjemový odpad - ruční vozík                         20,- Kč
  4. velkoobjemový odpad - přívěs os. auto                   60,- Kč
  5. velkoobjemový odpad - vlek traktor, nákl. auto       200,- Kč
  6. nebezpečné odpady                                            zdarma celoročně bez omezení
  7. el. přístroje - TV, lednice, pračky kompletní     zdarma celoročně bez omezení
  8. el. přístroje - TV, lednice, pračky nekompletní          100,- Kč