Sběr separovaného odpadu - září

5. září 2007, 06:18 | Od měsíce října bude možno využívat sběrný dvůr ve Frýdlantě n. O.
našimi občany zdarma

Plasty              36. a 38. týden

Papír               38. týden                    

Sklo                36. týden

 

 

 

Připomínáme občanům, že svoz plastů, který probíhal v období prázdnin každý týden, opět nabíhá na interval 1 x za 14 dní. Nadále je možné si na obecním úřadě vyzvednout žluté pytle (bezplatně), do kterých je možno ukládat plasty v případě přeplnění kontejnerů. Takto je možné předcházet nepořádku okolo sběrných míst.