Sběr potravinářských olejů a tuků v PET nádobách.

1. listopadu 2018, 14:26 | Nová služba od listopadu 2018.

Obec od listopadu zajišťuje také sběr potravinářských olejů a tuků. Nádoby jsou v obci prozatím dvě. Jedna je umístěna ve sběrném hnízdě u kravína a druhá za obchodem Hruška. Věříme, že to bude vítaný způsob, jak se zbavovat těchto odpadů, které doposud končily v nádobách na komunální odpad a nebo ještě hůře, v domácích topeništích.

UPOZORNĚNÍ!!!

Žádáme občany, aby oleje a tuky do nádoby vkládali v uzavřených PET lahvích!!!!

Nepoužívejte skleněné nádoby!!!!