Sběr potravinářských olejů a tuků

1. listopadu 2018, 14:26 | Nová služba od listopadu 2018

Obec bude od listopadu nově zajišťovat také sběr potravinářských olejů a tuků. Nádoby budou v obci prozatím dvě. Jedna bude umístěna ve sběrném hnízdě u kravína a druhá za obchodem Hruška. Věříme, že to bude vítaný způsob, jak se zbavovat těchto odpadů, které doposud končily v nádobách na komunální odpad a nebo ještě hůře, v domácích topeništích.