Sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu

22. května 2007, 14:26 | Předprázdninový úklid

Všichni, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, budou tak moci učinit v sobotu 9.června, kdy proběhne pravidelný svoz

NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ.

Sběr proběhne :

  • před od 9.15 – 9.45 hodin
  • u kravína od 10.00 – 10.15 hodin

Svozová služba bude odebírat mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, monitory, počítače, rádia, lednice, mražáky, sporáky a pračky. Odevzdat můžete také obaly od postřiků, chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

 

V pátek 22.června odpoledne budou také přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad (nábytek, koberce a vše ostatní co nepatří do nebezpečného odpadu).

Stanoviště:

  • stará MŠ
  • kravín

Odvoz kontejnerů bude v pondělí 25. června 2007. Občanům dále připomínáme, že služby „Sběrného dvora“ ve Frýdlantu n. O. - NEJSOU pro naše občany bezplatné