Sazebník úhrad za poskytování informací

19. srpna 2013, 16:36

Obec Pržno stanoví v souladu s §5 odst.1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Sazebník úhrad:

Přílohy: