Rozpočet pro všechny

5. srpna 2013, 08:19 | Pomozte nám vytvářet obecní rozpočet.

 

 

Vážení spoluobčané,

 

ve spolupráci s NADACÍ OPEN SOCIETY FUND se naše obec zapojila do projektu :

„ ROZPOČET PRŽNA -  ROZPOČET PRO VŠECHNY ! "

 

    Pomocí tohoto projektu se snažíme aktivně komunikovat s veřejností o tvorbě rozpočtu obce, a umožnit tak všem našim občanům se na něm podílet .

 

    Rádi bychom tímto oslovili všechny obyvatele obce včetně těch, kteří se doposud na tvorbě rozpočtu nikterak nepodíleli, a získali tak cennou zpětnou vazbu.


    Cílem projektu je vytvořit rozpočet pro rok 2014 participativním způsobem, tzn. za účasti veřejnosti tak, aby reflektoval na skutečné potřeby a přání našich občanů .

 

Tímto nám dovolte požádat Vás o ochotu a spolupráci.

 

Současně s distribucí regionálního tisku Vám budou doručeny dotazníky.

V případě potřeby jsou připravené další dotazníky k vyzvednutí na OÚ.

Prosíme Vás o jejich vyplnění a předání na OÚ .

*      dotazníky jsou anonymní

*      každý odevzdaný a vyplněný dotazník je slosovatelný

*      odstřihněte a uschovejte si (doklad pro slosování )horní část ústřižku s pořadovým číslem dotazníku

 

Řádné slosování všech vyplněných dotazníků proběhne v září 2013.

a 5 výherců může získat POUKÁZKU NA 2 PIZZY !!!

 

Výherní čísla dotazníků budou zveřejněná na webových stránkách a vývěsce obce první týden v říjnu.

 

Závěry a výstupy projektu zveřejníme a zpřístupníme všem občanům Pržna.

Předpokládaný termín ukončení projektu je březen 2014.

 

Odborným garantem s dohledem nad realizací konkrétních aktivit je pověřen partner projektu    Fórum 50 % , který se participativním (komunitním) rozpočtováním dlouhodobě zabývá.

 

Děkujeme předem Všem za vstřícný přístup a spoluúčast na tomto projektu !

 

Petr Blokša, starosta

  • Rozpočet pro všechny
    Rozpočet pro všechny
  • Rozpočet pro všechny
    Rozpočet pro všechny