Rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.08.2012

Svěšeno:

11.09.2012

27. srpna 2012, 10:57 | ev.č. písemnosti 36/2012

 

Přílohy: