Rozhodnutí hejtmana MS kraje

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.05.2010

Svěšeno:

18.06.2010

19. května 2010, 05:45 | o vyhlášení stavu nebezpečí
ev.č. písemnosti: 37/2010

 

Přílohy: