Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje,

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.03.2020

Vyvěšeno do:

16.04.2020

17. března 2020, 08:56 | ev.č. písemnosti 14/2020

kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež

Přílohy: