Rodinné pasy

17. června 2019, 08:23 | Projekt založený na poskytování slev rodinám z Moravskoslezského kraje s alespoň jedním dítětem do 18 let.
Zaregistrujte se a využívejte slevy.

Rodinné pasy vznikly jako projekt  na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku.

Rodinné pasy jsou aktivitou jednotlivých krajů. V současné době projekt funguje v Jihomoravském kraji, v Kraji Vysočina, v Olomouckém kraji, Pradubickém kraji, Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji, ve městě Kroměříži a nově také v ašem kraji.

Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám (i neúplným tzn. také nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající dítě v péči) vystavena karta Rodinné pasy. Podmínkou je  trvalé bydliště v zapojeném kraji nebo městě a alespoň jedno dítě v rodině do věku 18 let.

Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy nejen na území celé České republiky, ale i vybraných subjektů v Dolním Rakousku nebo na Slovensku. Projekt využívá vlastní sítě RP.

Více na www.rodinnepasy.cz

 

Přílohy: