Říjnoví jubilanti

1. října 2008, 08:52

Významných výročí se  v měsíci říjnu  dožívají tito naši spoluobčané:

 

  • paní Miroslava Smejkalová          85 let
  • paní Věra Popková                     55 let 
  • pan Ladislav Babulík                   55 let
  • pan Vladimír Kobielusz               50 let
  • pan Ivo Mališ                              50 let 
  • pan Jan Křižka                            50 let
  • pan Ján Polka                              50 let
  • pan Rostislav Bouchal                  50 let
  • pan Miroslav Blaško                    50 let                                        

 

Vážení oslavenci přejeme  Vám hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let.

                                                                                                       OÚ Pržno