ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - VÝMĚNA

29. ledna 2007, 12:38

VÝMĚNA ŘP VYDANÝCH OD 1.7.1964 DO 31.12. 1993

 

Držitelé těchto průkazů jsou povinni vyměnit tyto ŘP do 31.12. 2007.

Co si vzít s sebou?

 

- platný doklad totožnosti (OP, pas)

 

- jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm

 

- ŘP, kterému končí platnost

 

- výměna je bezplatná

 

- nový ŘP bude vystaven do 15-20 dní