Revolution Train - protidrogový vlak

19. dubna 2017, 14:47 | Vlak bude ve dnech 27.-29.04.2017 na vlakovém nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Co děláte pro to, aby Vaše dítě nebralo drogy? 

 
Přijďte se podívat na unikátní protidrogový program pro děti i rodiče ve dnech 27.04.-29.04.2017 na vlakové nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí
 
Možnost prohlídky:
ŠKOLY čtvrtek a pátek od 08:00 - 14:20 hodin
VEŘEJNOST čtvrtek a pátek: první prohlídka 15:30 hodin, poslední 18:20 hodin
sobota: první prohlídka 10:00 hodin, poslední 16:30 hodin, 
                        vstupné pro veřejnost 20,-Kč
 
REVOLUTION TRAIN je unikátní protidrogový program pro děti i rodiče (minimální věk 10 let). Drogy se však netýkají pouze věkové kategorie 12-17 let, proto pokud Vás tato problematika zajímá a je Vám více než 17 let, přijďte se podívat.
 
Projekt REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence.
REVOLUTION TRAIN je speciálně vybavená multimediální mobilní vlaková souprava, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny - především děti a mládež ve věku 12 - 17 let.
 

Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních interaktivních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají účastníky příběhu. Vybrané multimediální sekce představují v běžném životě špatně dostupné prostory: drogové doupě, vězení, policejní vyšetřovna a automobilové havárie v důsledku zneužití drog.  

Vnitřní design vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla a kontrastuje s vnější "ocelovou agresí". Nejsložitější živý stroj, lidské tělo, v kombinaci s nejmodernější technologií se jeví jako ideální spojení pro tento projekt. Tento kontrast prohlídku dynamizuje a umocňuje tak možnost pozitivního ovlivnění.

Bylo opakovaně prokázáno, že člověk si zapamatuje jen 10 % z toho, co slyší, 15 % z toho, co vidí či čte, 40 % z toho, o čem diskutuje, ale kolem 80 % z toho, co zažije nebo dělá. Z toho plyne, že děti, které poslouchají protidrogovou přednášku, si v mozku uloží pouze 10 % toho, co při uslyší. Pokud mají možnost o drogách a jejich rizicích diskutovat, pak si podle tohoto klíče mohou zapamatovat 40 % přijatých informací. Když však dětem dáme možnost aktivně se příběhu zúčastnit, paměťová stopa se stane mnohem hlubší a trvalejší a efektivita učení dosahuje 80 %.
 
Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy.

Přílohy: