Renovace varhan

5. dubna 2013, 12:50 | v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Pržně.

Před sto lety byly postaveny stavitelem varhan Karlem Neusserem z Nového Jičína  v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie na Pržně jednomanuálové pneumatické varhany se 4 rejstříky v manuálu a jednom rejstříku v pedálu, celkem s 291 píšťalami, z toho je 243 cínových a zinkových a 48 dřevěných píšťal. 

V roce 1998 započala první fáze celkové  opravy varhan, kterou provedl v r. 2001 varhanář Ing.Zdeněk Hromádka z Frýdku-Místku a v tomto roce  byl také obnoven nátěr novogotické skříně varhan  firmou Bittner ze Staříče.

Aby se udržel chod tohoto královského nástroje v dobrém stavu, bylo potřeba nyní přistoupit k drobným opravám, celkovému vyčištění píšťal a skříně od nánosu prachu a spadlé omítky, natření dřevěných částí varhan proti dřevokaznému hmyzu přípravkem Lignofix profi , k intonačním dorovnávkám a naladění. Vše kvalitně a v krátkém termínu provedl varhanář Petr Strakoš z Fryčovic. Poděkování  jemu, dále těm, kteří mu pomáhali s čištěním,  také panu starostovi Petru Blokšovi za zájem a vstřícnost  a farníkům, kteří  tuto opravu financovali.

Pro nás a budoucí generace je tento hudební nástroj zachován na řadu let v dobrém stavu a slouží nejen k bohoslužebným účelům, pohřbům, svatbám ,  ale i k uměleckým koncertním vystoupením  pořádaných v místním kostele.                

 

 

                                                          P. Karel Slíva

                                                          farář Římskokatolické farnosti Borová-Pržno

 • Renovace varhan
  Renovace varhan
 • Renovace varhan
  Renovace varhan
 • Renovace varhan
  Renovace varhan
 • Renovace varhan
  Renovace varhan
 • Renovace varhan
  Renovace varhan