Renovace fotbalového hřiště v Pržně

31. srpna 2009, 08:05

Sportovní klub Pržno zrealizoval rekonstrukci fotbalového hřiště díky dotaci  z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko2007 -2013, oblast podpory: 4.1 Rozvoj venkova se zaměřením na školství a volnočasové aktivity. Dotace činila 1 562 463,75 Kč, tj. 92,5% z celkových uznatelných nákladů projektu.. Zbývající části byly hrazeny za vydatné   pomoci obce Pržno a z rozpočtu Sportovního klubu Pržno . Akce  byla zahájena v červenci 2008 a stála více než 2 mil.

Rekonstrukce hřiště spočívala ve vybudování nových podkladních vrstev, umělého zavlažování s výsuvnými postřiky a v  založení nového trávníku výsevem. Rekonstrukce byla ukončena  ke 30.6. 2009.

Na úspěšné  realizaci se výrazně podílela i společnost PROFACTOR STRATEGY ,s.r.o., která velice kvalitně zpracovala žádost o dotaci z ROP. Zdárná realizace projektu byla podmíněna dalšími investicemi nad rámec samotné rekonstrukce . Musela se vyvrtat nová studna a  vybudovat zásobník na vodu pro zavlažovací systém. Také jsme museli dobudovat drenážní systém, který by měl eliminovat neduh hřiště minulých let - podmáčení v deštivém období. Tyto investice ale byly již nad rámec zmíněné dotace. Celkově suma se tak přehoupla přes dva miliony korun. Právě tento finanční rozdíl je kryt z příspěvku obce.

Klub se sportovním stánkem i další plány. V budoucnu by mělo být hřiště oploceno a navíc obec společně se sportovním klubem připraven další projekt, který by čítal víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, hřiště pro plážový volejbal, tenisový kurt, dětské hřiště a pochopitelně i potřebné technické zázemí. Na tento záměr získala obec dotaci z  Moravskoslezského kraje na přípravu projektové dokumentace.

 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Z výstavy panenek.
  Z výstavy panenek.
  Z výstavy panenek.
 • Z nabídky Velikonočního jarmarku
  Z nabídky Velikonočního jarmarku
  Z nabídky Velikonočního jarmarku
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Shlédnutí úvodního filmu k historii společnosti R. Jelínek
  Shlédnutí úvodního filmu k historii společnosti R. Jelínek
  Shlédnutí úvodního filmu k historii společnosti R. Jelínek
 • Maketa zařízení pro výrobu whisky.
  Maketa zařízení pro výrobu whisky.
  Maketa zařízení pro výrobu whisky.
 • Vizovický zámek.
  Vizovický zámek.
  Vizovický zámek.
 • Odpolední siesta.
  Odpolední siesta.
  Odpolední siesta.
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • ilustr. obrázek
  ilustr. obrázek
  ilustr. obrázek
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně
 • Renovace fotbalového hřiště v Pržně
  Renovace fotbalového hřiště v Pržně