Řád veřejného pohřebiště v obci Pržno ze dne 28.6.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.06.2002

Svěšeno:

27.07.2002

28. června 2002, 14:08

Přílohy: