Program zodpovědného nakládání s odpady pro rok 2020

23. října 2019, 09:18

Podmínky pro zapojení do Programu

 „Třídím zodpovědně, a proto ušetřím“

 

  1. Při výběru této varianty se podá na Obecní úřad Pržno žádost o registraci do Programu „Třídím zodpovědně, a proto ušetřím“

  2. Sníženou produkci lze předpokládat v domácnostech s vysokou mírou třídění odpadu v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou o systému nakládání s odpady

  3. Plátce je povinen zaregistrovat se do Programu (Příloha č. 1 k Programu zodpodvědného nakládání s odpady - k dispozici v kanceláři referentky Pržno nebo v příloze tohoto článku)   do 20. ledna příslušného kalendářního roku

  4. Při registraci obdrží osoba, která registraci provádí, nálepku, kterou musí být označena nádoba na směsný odpad 

Přílohy: