Program zodpovědného nakládání s odpady

6. prosince 2018, 09:18

Podmínky pro zapojení do Programu

 „Třídím zodpovědně, a proto ušetřím“

 

  1. Při výběru této varianty se podá na Obecní úřad Pržno žádost o registraci do Programu „Třídím zodpovědně, a proto ušetřím“

  2. Sníženou produkci lze předpokládat v domácnostech s vysokou mírou třídění odpadu v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou o systému nakládání s odpady

  3. Plátce je povinen zaregistrovat se do Programu (Příloha č. 1 k Programu zodpodvědného nakládání s odpady - k dispozici v kanceláři referentky Pržno nebo v příloze tohoto článku)   do 31. ledna příslušného kalendářního roku nebo do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti

  4. Při registraci obdrží osoba, která registraci provádí, nálepku, kterou musí být označena nádoba na směsný odpad 

Přílohy: