Program rozvoje obce

11. prosince 2013, 15:41 | na léta 2014 - 2020, s výhledem do roku 2024.

Vážení spoluobčané,

 

děkuji všem, kteří se v průběhu listopadu aktivně zapojili do dotazníkového šetření, které poslouží jako podklad pro nový rozvojový dokument obce Pržno. 

A jak to dopadlo? Podívejte se v příloze.

 

Pokud myslíte, že máte stále ještě nějaký podnět - nápad, co by mohlo formovat budoucí vývoj, klidně se podělte a přispívejte individuálně i nadále. 

 

Ještě jednou díky všem zúčastněným za aktivní přístup.

 

Petr Blokša, starosta

Přílohy: