Další informace

Připomínkové řízení k jízdním řádům městské hromadné dopravy

8. července 2019, 12:21 | V termínu do 7.9.2019 mohou občané předkládat připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy.

Obec Pržno využívá MHD FM,  linku 865014 z Frýdku-Místku do Pržna a Janovic.

Případné připomínky, náměty a požadavky k lince 865014 budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nových jízdních řádů. Nové jízdní řády městské hromadné dopravy budou platit od 15.12.2019.

Připomínky lze podávat osobně, písemně na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek nebo elektronickou poštou na adresu , či prostřednictví

Obce Pržno.

 

  • Připomínkové řízení k jízdním řádům městské hromadné dopravy
    Připomínkové řízení k jízdním řádům městské hromadné dopravy