Prezentace Studie nakládání s odpadními vodami v obci Pržno

6. února 2020, 10:35 | Středa 26.2.2020 od 16.00 hodin v sále Občanského centra Pržno.

Vedení obce a zastupitelé zvou občany k seznámení se studíí a k debatě o odpadních vodách z domácností.

Debatovat budeme rovněž o směřování obce a její strategii v této oblasti pro budoucí období.

Jste zváni.

 

Odkaz na studii:

http://www.przno.cz/technicko-ekonomicka-studie-3429cz101/